De Verhuismakelaar

Uw verhuizing stapsgewijs

Verhuizen naar een nieuw te bouwen locatie? Verhuizen naar een bestaand pand of een interne verhuizing? Daar komen zowel planning, voorbereiding, uitvoering als nazorg bij kijken; een totaalpakket waar De Verhuismakelaar zijn hand niet voor omdraait.

Stap 1 : Planning en voorbereiding
Een goed draaiboek is de basis voor een goed verloop van de verhuizing. De Verhuismakelaar komt naar u toe en stelt samen met u een pakket van wensen en eisen op. Dit wordt verwerkt in een gedetailleerd draaiboek en een realistische planning welke rekening houdt met uw organisatie. Aan de hand hiervan worden alle facilitaire omzettingen geregeld, de fysieke verhuizing voorbereid en voor heldere en directe communicatie met de medewerkers en overige partijen gezorgd. Zowel intern als extern maakt De Verhuismakelaar afspraken met de betrokken partijen en zorgt voor een continue controle en evaluatie van de voortgang.

2. Uitvoering | 3. Nazorg

Stap 3: Nazorg Stap 2: Uitvoering
Specialist in verhuizen
laatst bijgewerkt: 25 november 2015